Hukuk Danışmanlığı Paketi

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 5.7470
5.7573
€ EURO 6.3352
6.3466
¥ JPY 5.2785
5.3134
£ GBP 7.3881
7.4267
Hava Durumu

İstanbul Pazar Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu En düşük 21°C En yüksek 13°C

Anket
Bizi Nereden Duydunuz?

Facebook
LinkedIn
Instagram
Arkadaşımdan
Google Arama Motorundan
Diğer
İstatistik
Aktif Ziyaretçi : 2
Toplam Ziyaretçi : 384
 
 
 
Kurulduğu günden itibaren hukukun üstünlüğü ilkesi ile hareket ederek büyük bir titizlik ve özveri ile faaliyette bulunan Sirketimiz TUNA Global LTD, müvekkilleri lehine etkin çalışma prensipleri neticesinde başarılı sonuçlar ortaya koyarak büyük bir ivme kazanmıştır.
 
Bu amaçla yenilikçi ve çağımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak müvekkil ve müvekkil adaylarımıza danışma hizmeti sunmakta ve hukuki danışmanlık hizmetimizle de başarılı müvekkil – avukat ilişkisini sağlam temellerle ortaya koymaktadır.
 
Her türlü hukuk, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinde yanınızdayız.Tecrübeli, kaliteli ve uzman avukat kadrosu ile dürüstlük, güvenilirlik ve adalet gibi temel kavramları her daim maddi çıkarlarından ön planda tutan TUNA Global LTD ŞTİ, İstanbul’da ki ofisi ile siz müvekkillerine hizmet vermekten mutluluk duymaktadır.
 

UzmanlıklarımızNelerdir ?

 
 • Basın ve Medya Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Gayrimenkul ve Fikri Mülkiyet Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sağlık ve İlaç Hukuku
 • Şirketler ve Tüketici Hukuku
 • Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
Bankacılık ve Finans Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd ,Gurcistan ve Türkiye’de bankalar, mali kuruluşlar,  kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan  müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir.  
 
Bankacılık  ve Finans Hukuku departmanı ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve  araçlar bağlamında, müvekkililerini bütünleyen ve kuşatan bir hizmet  sağlamaktadır. 
 
Tuna Global Ltd  danışmanlığı’nın   Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunduğu  hizmetlerden bazıları: •Bankalar Hukuku ve  Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında  danışmanlık hizmeti
 
• Kiralama
• Kredi Sözleşmeleri
• Şirket Finansmanı
• Mal ve Proje  Finasmanı
• Yapısal Finans
• Uluslararası  Ticaret Finansmanı
• Menkul kıymet  faydalarının yatırılması ve uygulanması
• İslami Finans  Hukuku
• Kurumsal Finansman
• Sermaye Piyasaları
• Şirket Finansmanı
• Varlığa dayalı  menkul kıymet ihracı
• Varlık Finansman
• Yapılandırılmış  FinansmanTuna Global Ltd , her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de ve Gurcistanda uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.
 
Tuna Global Ltd , hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Türkiye ve Gurcistanda işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.
 
Bilişim Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd  , bilişim hukuku departmanı, uzmanlığını bu alanda yapmış avukatlarla; bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.Bu çerçevede:
 
•Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi
Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması
•Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
•Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklı yürütebilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı  hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması
İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
•İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması•İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
•E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesiCeza Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd , Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
Aksan,  soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.Dava ve Uyuşmazlık Çözümü DepartmanıTuna Global Ltd  , her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir.
 
Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye ve Gurcistan’da  uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.Tuna Global Ltd  , hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Gurcistan ve Türkiye’de işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.
 
Enerji ve Madencilik Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd   , elektrik,  rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi  yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında  danışmanlık hizmeti vermektedir. Sektördeki başlıca iştigal konuları olarak  enerji santralleri, petrol, gaz ve maden sıralanabilmektedir. Enerji  sektöründeki sözleşmeler konusunda uzmanlaşan Tuna Global Ltd , sektörün önemli  özelleştirmelerinde de hukuki danışman olarak yer almıştır.
 
Tuna Global Ltd  tarafından  Enerji ve Madencilik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
 
• Enerji piyasası  ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri
 
• Enerji  şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri• İmtiyaz  sözleşmeleri• Sondaj ve  rehabilitasyon sözleşmeleri
 
• Üretim paylaşım  sözleşmeleri
 
• Vergi dağıtım  sözleşmeleri• Lisans sözleşmeleriTuna Global Ltd  , Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.Tuna Global Ltd  ,  soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.Fikri Mülkiyet Hukuku DepartmanıGloballeşen dünyada  uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların  kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini  koruması gerekliliğini artırmıştır. 
 
Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku  Türkiye ve Gurcistan’da hızla gelişmiş, Tuna Global Ltd  bu süreçte fikri mülkiyet hukukunun Türkiye ve Gurcistanda’da  gelişmesinde teorik ve pratik anlamda katkı sağlamıştır.Tuna Global Ltd  tarafından  Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:
 
•Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması ve devri işlemleri•Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
 
•Telif hakları
 
•Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi
 
•Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi
 
•Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans  verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesiGayrimenkul Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd  gayrimenkul  proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara,  mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra  emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli  işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da  geniş bir birikim edinmiştir.
 
Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde  yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.Tuna Global Ltd  tarafından  Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
 
• Tapu işlemleri• Kiralama  sözleşmeleri
• Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri
• Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)• Alım – Satım  sözleşmeler• Projelerin çevre  mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi• Gayrimenkul  finansmanı
• Yabancıların mülk  edinmesi ( Türkiye ve Gurcistan)İcra ve  İflas Hukuku Departmanı Tuna Global Ltd , İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.Tuna Global Ltd  tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:
 
• Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri
 
• Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
 
• İflas Erteleme• Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi İdare ve Vergi Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd  tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları: 
 
• Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması
 
• İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 
• Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü• Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan  problemlerin çözümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd , müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
 
• Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması• Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 
• İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve  yükümlülüklerin yerine getirilmesi
çalışmalarının sağlanması
 
• Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması• İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 
• Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve
fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 
• İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
 
• Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesiÖzelleştirme Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd , Gurcistan ve Türkiye’de birçok farklı sektörde sıkça karşılaşılan ve hukuki olarak ciddi sorunlara yol  açmış olan özelleştirme uygulamalarında gerek idare gerek yatırımcı yanında yer  almak sureti ile Özelleştirme hukuku alanında uzmanlaşmıştır.Tuna Global Ltd  Özelleştirme  Hukuku Departmanı, Türkiye ve Gurcistan’da için büyük önem arz eden birçok özelleştirme  projesinde özelleştirmenin her safhasında yer alarak ve sadece yerel/yabancı  şirketlere değil kamu kuruluşlarına da danışmanlık hizmeti vererek teknik,  pratik ve hukuki birikimini sağlamıştır.Sağlık ve İlaç Hukuku DepartmanıGerek yerel gerekse  uluslararası müvekkillere hizmet veren Tuna Global Ltd  Sağlık ve İlaç Hukuku Departmanı,  sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile  ilgili hizmet vermektedir.Tuna Global Ltd  tarafından  Sağlık ve İlaç Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
 
• İlaç  hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme  sözleşmelerinin hazırlanması• Gizlilik  sözleşmeleri hazırlanması• İlaç dağıtım  (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
 
• Klinik  araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 
• Sınai Mülkiyet  davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan  uyuşmazlıklara ilişkin)
 
• Tehlikeli  atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
 
• İlaç satış ve  pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri
 
• Farmasotik  buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuru, tescil süreçlerinin takibi hizmetleriksan, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
 
• Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 
• Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 
• İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve  yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması• Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 
• İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 
• Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve
fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 
• İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması• Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesiŞirketler Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd , Şirketler  Hukuku alanında, Gurcistan ve Türkiye’de yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.Tuna Global Ltd  tarafından  Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:• Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması• Sermaye  artırımları/indirimleri• Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık•Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık• İrtibat  bürolarının kurulması• Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler• Hukuki durum  tespit raporlaması (Due Dilligence)Tüketici Hukuku DepartmanıTuna Global Ltd  , tüketici hukuku alanında özellikle otomotiv sektöründe uzmanlaşmış, diğer tüm sektörlerde de tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.Tuna Global Ltd  tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:•Alım Satım Sözleşmeleri•Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi•Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler•Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek•Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması•Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümü•Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümüUluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık ÇözümüTuna Global Ltd , her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye ve Gurcistan’da uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.Tuna Global Ltd , hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Gurcistan ve Türkiyede  işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku DepartmanıÖzellikle Gurcistan ve Türkiye’den  gelen başvurularda muazzam bir artış olmakla birlikte, Türkiye ve Gurcistan  ne yazık ki yabancıların  çalışma ve yerleşme hakkı ile ilgili olarak için yumuşak ve kolay prosedürler sunmamaktadır. Bu çerçevede Tuna Global Ltd  yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye ve Gurcistan’a  gelirken yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:•Yabancıların Türkiye ve Gurcistan’da  çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması•Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye ve Gurcistan’da gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin      sözleşmelerin hazırlanması•Yabancıların Türkiye ve Gurcistan’da oturma izin başvurularının yapılması ve takibi•Yabancıların Türk  vatandaşlığına ve Gurcistan vatandaşlığına  geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi•Yabancı gerçek kişilere Türkiye ve Gurcistan’daki  miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması Gurcistan’da Noter İşlemleri
 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 • Miras taksimi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe özleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yeddiemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Fesihname,
 • Borç senedi,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,

Sağlık ve Trafik Sigortası İşlemleri

 

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortaları bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir. 

Aracınız İçin Neden Sigorta Almalısınız?

Trafik sigortası üçüncü kişilere verilecek zararları karşılarken, kasko sigortasında üçüncü kişilere verilecek zararlar ile birlikte sigorta yaptırılan aracın ve içindekilerin uğrayacağı zararlar da teminat altına alınır. Aracınız için tam bir koruma sağlamak için mutlaka sigorta güvencesinden faydalanmak gerekir.

Neden Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyım?

Ferdi kaza sigortası, sağladığı teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır. Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek kazaları düşündüğümüzde, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilecek bu ürünümüzün yanında istenirse asistans hizmetlerini de poliçeye dahil etmektedir.
 

Gurcistan  Oturum İşlemleri

 

Şirket Kuruluş İşlemleri

LİMİTED  ŞİRKETİ   ve ŞAHIS ŞİRKETLERİ  KURULMA  AŞAMALARI1. PASPORT FOTOKOBİSİPasportun fotoğraflı ön yüzü  fotokopisi ve  Gurcuce diline çevrilmiş hali noter onaylı.  2.VEKALETNAMEŞirketiniz kurulum işlemlerini tamamlamak için ,  şirketimiz yetkilisi adına   vekalet hazırlamanız gerekmektedir . ( Belgenin orjinali gereklidir.)İçerik :Gurcistan  Devleti tüm resmi kurumlarında şirketim kurulum işlemlerini yürütebilmesi,vergi dairesi,resmi işlem büro ve amirlikleri türünden tüm kuruluşlarda adıma başvurularda bulunabilmesi adına ; T.C kimlik nolu …..san … knl.. tayin ediyorum.. 3.VERGİ  KODUGurcustan’da şirket kurulum işlemleri için bir vergi koduna sahip olmak gerekmektedir. Vergi kodu başvuru süresi 0-10 resmi iş günü sürmektedir.  2015 yılı itibari ile vergi kodu başvurularını her birey şahsen yapmaktadır. 4.ŞİRKET İSMİ , ÜNVANI VE FALİYET ALANLARIŞirket kurucu üyelerinin  bir tutanak oluşturarak şirket isim , ünvan ve faliyet alanlarını ortak karara bağlamaları  gerekmektedir. 5.ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASIŞirket  anasözleşmesi firmamız tarafından Gurcuce hazırlanacaktır.6.ŞİRKET MÜDÜRÜLimited Şirketleri için , yasal zorunluluk olarak Şirket müdürü Gurcu vatandaşı olması gerekmemektedir.Gurcu olmasi istenilmesi durumunda Müdürün yetki alanlarını belirterek ortak bir tutanak imzalamanızı öneririz. 7.ŞİRKET BANKA HESABI AÇILMASIGurcistanda faaliyet gösteren her firma zorunlu olarak Gurcistan’da banka hesabı açtırmalıdır. 8.ANA SERMAYEAna Sermaye şahsen Gurcistan’da $ (dolar) olarak en az 2500 veya karsiligi olan Lari ücret olarak yatırılmalıdır 9.TÜZÜK  İMZALANMASI  VE  ONAYLANMASITüzük firmamız tarafından kurucu adına imzalanarak Notere onaylattırılır. ( Sözleşme 2 nüsna hazırlanmaktadır . Birisi kaymakamlığa , birisi şirket sahibine verilir . 10.ŞİRKET  TESCİL   KAYIT  İŞLEMLERİGurcistan  mevzuatlarında  göre kayıt tescil işlemlerinin tamamlanması sonrası   şirket , vergi dairesi ,  sigorta fonlarında  ,  fonlara ve istihdam merkezinde tescil edilir. 11.ŞİRKET MÜHRÜNÜN ALINMASIŞirket için  mühür başvurusu .